top of page

Dataskyddspolicy

Vi på Östermalm Tanvård klink värnar om ditt personliga integritet och strävar efter att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt och tryggt sätt. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter.

1. Inhämtning av Personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss när du använder våra tjänster eller när du har kontakt med oss. Detta kan inkludera information såsom namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, medicinsk historik och betalningsinformation.

2. Användning av Personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

  • Tillhandahålla våra tandvårdstjänster och behandlingar.

  • Hantera ditt besök och din tid på kliniken.

  • Kommunicera med dig angående bokningar, påminnelser och uppföljning.

  • Uppfylla våra rättsliga och regulatoriska skyldigheter.

  • Förbättra våra tjänster genom anonymiserad analys av uppgifter.

3. Delning av Personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter endast i följande situationer:

  • Med ditt samtycke.

  • Med våra samarbetspartners som är involverade i din vård och behandling.

  • För att uppfylla juridiska krav eller för att skydda våra rättigheter, säkerhet och egendom.

4. Lagring och Säkerhet av Personuppgifter

Dina personuppgifter lagras på säkra system och skyddas mot obehörig åtkomst, ändring eller borttappning. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa dataskydd.

5. Dina Rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, korrigering av, borttagning av eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot behandlingen och att överföra dina uppgifter till en annan organisation. För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på nedan angivna kontaktuppgifter.

6. Kontaktinformation

Om du har frågor om vår dataskyddspolicy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på följande kontaktuppgifter:

Östermalm Tandvård Valhallavägen 36 114 22 Stockholm

 Tel: 08-414 001 09

 E-postadress: infotanden@gmail.com

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna dataskyddspolicy med jämna mellanrum. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar policyn för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Denna dataskyddspolicy är senast uppdaterad den 2023-08-30.

bottom of page