top of page

Tandställning med Invisalign

  • 30 minuter
  • 49.000 - 62.000kr
  • Valhallavägen

Beskrivning av tjänsten

OBS! Viktigt att fortsätta trycka på "Boka" hela vägen tills du fått en automatiskt e-mail bekräftelse! Ett leende kan förändra mycket Invisalign flyttar dina tänder med hjälp av genomskinliga, borttagbara tandskenor som är specialgjorda exakt efter dina tänder Invislaign förvandlar ditt leende utan att störa din vardag Något som fler mer än 8 miljoner människor över hela världen redan upplevt. För att få Video( Clin check) på resultat kostar det 4500 Sek. Detta ger möjlighet för att veta hur resultatet kommer att bli och det dras av totala kostanden om patient väljer att gå vidare. Vi behöver även ta bort tandsten vid behov och om patient har tandvårdsbidrag då dras det vid tandstensborttagningen. Konsultation(300kr) är en liten undersökning av tänderna samt diskussion med patient. Pris för båda käken är 62.000 SEK med möjlighet av delbetalning utan ränta Pris for en käke är 59.000 SEK Vad ingår i tandställningen: 1. Alla antal skenor* 2. Alla besök 3. Tandstensborttagningar mellan besöken vid behov 4. Tandblekning i slutet 5. Små justeringar av vassa kanter i tanden *Vivera kostnad tillkommer ------------------------------ NOTE! Important to continue pushing "Book" all the way until you received an automatic email confirmation! Consultation costs 300kr The price for both jaws is 62.000 SEK. monthly payment possible The price for a single jaw is 49.000 SEK What is included in the Invisalign: 1. All number of aligners* 2. All visits 3. Tartar cleaning between visits if needed 4. Tooth whitening at the end 5. Small adjustments of sharp edges in the tooth for a nicer result *Vivera can be purchased afterward ------------------------------ A smile can change a lot Invisalign moves your teeth with translucent removable dental rails that are custom-made exactly after your teeth Invisalign transforms your smile without disturbing your everyday life Something like more than 8 million people across the world has already experienced. It will cost 4500 SEK to get Video (Clin check) on the result, this gives the opportunity to know how the result will be and that video price will be deducted if the patient starts the treatment! Dental cleaning might be needed during the process and if the patient has a subsidy that will be used. Consultation is a small examination of the teeth and discussion with the patient.


Avbokningspolicy

Avbokningsvillkor: Avbokning eller ombokning sker minst 24 timmar före inbokat besök. Vid avbokning/ombokning inom 24 timmar eller uteblivet besök debiteras med fullt belopp. Besök anses som uteblivet efter 15 minuter om ingen kontakt har förekommit. Skicka gärna e-mail om du blir sen! Avbokning/ombokning sker endast via email. Jag har lämnat rätt e-mail samt rätt mobil nr. Östermalm Bryars Tandvård AB är inte ansvarig om patient har lämnat felaktiga uppgifter. I have provided the correct e-mail and the correct mobile number. Östermalm Bryars Tandvård AB is not responsible if the patient has provided incorrect information


Kontaktuppgifter

  • Valhallavägen, #36, Stockholm, 114 22

    infotanden@gmail.com

bottom of page